Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Podpisem dodacího listu potvrzuje kupující, že se seznámil s všeobecnými prodejními podmínkami společnosti WWWINE. s r. o., (dále jen prodávající), které jsou zveřejněny na adrese www.wwwine.cz.

Kupující se zavazuje, že bude skladovat zakoupené zboží (víno) za těchto podmínek: suché prostředí bez přímého slunečního záření, při teplotě od min. 5°C do max. 20°C. Víno musí být skladováno ve vodorovné poloze. Dojde-li ze strany hosta k reklamaci kvality zboží a chce-li kupující uplatnit reklamaci, je povinen reklamovanou, nejméně do 3/4 plnou láhev vína uzavřít původní zátkou a informovat prodávajícího do 24 hodin od okamžiku, kdy údajná reklamace vznikla. Kupující je povinen doručit reklamované víno nejpozději do 14 dnů prodávajícímu k posouzení reklamace. Bude-li reklamace uznána, prodávající se zavazuje vrátit finanční obnos za reklamované zboží do 14 dní na účet zákazníka, případně jiným způsobem, bude-li domluveno se zákazníkem jinak. Ceny uvedené v dodacím listu obsahují spotřební daň. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo odebrat nezaplacené zboží zpět.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen kromě úroků z prodlení ve výši stanovené vládním nařízením č. 351/2013 Sb. v platném znění uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li těmito prodejními podmínkami sjednáno jinak, řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.Kupující a prodávající tímto sjednávají, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu v urychleném řízení do 2 měsíců ve smyslu § 30 odst. 1 písm. a) Rozhodčího řádu bez ústního jednání, pouze na základě písemností ve smyslu § 29 Rozhodčího řádu.“

Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování a práv členů, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v Podmínkách zpracování osobních údajů.

WWWINE s.r.o.

IČ: 09153217

Pod Remízkem 734

251 68, Sulice

Česká Republika

tel: +420 777 499 515

e-mail:info@wwwine.cz 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NzE0Y2